Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

Anadolu Lisemizde eğitim; öğrencilerin önceki eğitim yaşantılarında oluşturduğu gelişim ve öğrenme temelini bilimsel yöntem ve deneysel öğretim metotlarıyla derinleştirdikleri bir süreç olarak devam eder.

Eğitim programımız, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği ders programları dışında STEM & Kodlama, İleri İngilizce, II. Yabancı Dil, öğrencilerin farklı ve ileri seviyedeki beklentilerini içeren uygulamalı Matematik - Fen Bilimleri dersleri ve kulüp çalışmalarını içeren öğrenme süreçlerden oluşmaktadır.

Bu süreçte bireyin;

  • Eleştirel düşünme,
  • Bilimsel ve matematiksel düşünme
  • Yaratıcı ve yansıtıcı düşünme

gibi becerilerini geliştirmesi ve derinleştirmesi amaçlanmaktadır.

Okul saatlerinde devam eden derslerin yanı sıra 11. ve 12. Sınıf düzeylerinde uygulanan ‘Üniversiteye Geçiş Sınavlarına Hazırlık Programı’ ile deneyimli uzman ekip tarafından eğitim öğretim yılı boyunca hafta içi ve hafta sonu devam eden ders dışı saatlerde öğrencilerin sınav hazırlık süreçleri desteklenir.

Rehberlik birimimiz tarafından öğrencilerimizin sınava hazırlık sürecini sağlıklı bir şekilde geçirmesini sağlayan meslek seçimi ve kariyer planlamalarını yapılandırmalarında destekleyici ve tamamlayıcı çalışmalar yıl boyunca devam etmektedir.

Öğrenme süreçlerinde kullanılan ders materyalleri, program geliştirme ve ölçme değerlendirme uzmanlarının rehberliğinde alan uzmanı öğretmenler tarafından hazırlanmıştır.

  1. yüzyılın teknoloji serüveninde sürekli güncellenmekte olan bilgi birikimi doğrultusunda MEB müfredatına uygun olarak verilen eğitimde her öğrencinin öğrenme tarzının birbirinden farklı olduğunu ve her öğrencinin öğrenebileceğini göz önünde bulundurmaktayız.

Öğrenme sürecimizde özenle seçilmiş sorulardan oluşan sınavlarımızla öğrencilerimizin akademik gelişimleri takip edilir. Çeşitli yayınlardan oluşan deneme sınavları farklı soru tarzları görmeleri sağlanır. 12. Sınıflarda YKS hazırlık eğitimi uygulanır. Bu süreç özel olarak rehber öğretmenler tarafından düzenli bir şekilde takip edilir.

Önder Öğretmenlik Sistemi

Öğrencilerimizin her biriyle özel olarak ilgilenen onların akademik ve sosyal alandaki gelişiminin takip ederek onlara rehberlik eden ve başarısının yükseltilmesinde ön ayak olan Önder Öğretmenlik Sistemi, her öğrencimizin kişisel planlama ve değerlendirme becerisinin gelişmesi hedeflemektedir.

Önder Öğretmenler; veli, öğrenci ve öğretmen arasında gece gündüz demeden sağlıklı iletişimin sürekliliğini sağlamaktadır.

Lise hayatının en başından beri sürdürülen Önder Öğretmenlik Sistemi ile öğrencilerimizin akademik ve sosyal anlamda her an onlara önder olmayı hedeflemektedir.

Sınavlar

Öğrencilerimizin; eğitimin kalitesini arttırmak, değerlendirme işlemlerini tamamlayıp eksiklerini tamamlamak, test tekniğini geliştirmek, hazırbulunuşluk düzeyini geliştirmek için 9. Sınıftan başlamak üzere sınav ve ödev çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda;

Ders Çalışmayı Öğreniyorum Etkinliği

Bu etkinlik ile her hafta 2 ders saatinde 9. Sınıf öğrencilerimize;

  • Soru nasıl çözülür?
  • Konu nasıl çalışılır?
  • Not nasıl alınır?
  • Okuduklarında nerelere dikkat edilmeli?
  • Süre nasıl kullanılır?
  • Bireysel bir şekilde nasıl ders çalışılır?

Alanlarda yardımcı olunmaktadır. 80 dk boyunca belirlenen branş öğretmen gözetmenliğinde öğrencilerimizle sınıfta bu etkinlik gerçekleştirilmektedir.

Konu Tarama Sınavları

9, 10, 11 ve 12. Sınıflarımıza yönelik 3 haftada bir her derste en son gelinen konu bazlı 20 soruluk tarama sınavları yapılır.

Böylece öğrencilerimizin konu kazanımlarını alıp almadıkları ölçülür. Eksikler tespit edildiğinde birebir etütlerle eksikler kapatılır.

Müfredat Takip Sistemi

Dönem başında branş öğretmenlerden alınan Derslerin Öğretim Programları ve yıllık planları baz alınarak konular MEB’in belirlediği süre içerisindeki işleyişi rehber öğretmenlerce takip edilir.

Geride ya da ileride olması durumunda öğretmenlerimizin grup ya da bireysel etütleri ve tekrarları ile plan ve program belirlendiği şekilde devam eder.

Eğitim Ücreti

2022-2023 öğretim yılı eğitim ücretimiz ve Yemek - Kıyafet - Kitap Ücretimiz  https://mebbis.meb.gov.tr/ adresinde yayınladığımız şekliyledir. Daha detaylı bilgi için kurumumuzla iletişime geçebilirsiniz.

 

NOT: EĞİTİM ÜCRETİNDEN %25 ERKEN KAYIT İNDİRİMİ UYGULANMAKTADIR