Rehberlik Servisi

Rehberlik Servisi

Rehberlik Servisi

FELSEFEMİZ

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerimizin temel amacı öğrencilerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimleri sırasında dengeli , özgüveni yüksek bireyler olmalarına yardımcı olmak , kişisel becerilerini ön plana çıkararak eğitimleri süresince bu özelliklerinden en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamak ve ayrıca öğrencilerimizin reel  hayata hazırlanmalarınıkolaylaştırmak yönünde programlar oluşturmaktır.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİMİZİN HEDEFLERİ

 • Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarına saygı duyarak ve gizlilik ilkesi çerçevesinde her öğrencimizle yoğun ve eşit bir şekilde ilgilenmek.
 • Öğrencilerimizin kendi özelliklerini tanımalarını sağlamak ve bu sayede sorunlara kendi özelliklerine göre çözümler bulmak.
 • Doğru kararlar alabilen ve bu doğrultuda yetişmelerini sağlamak amacıyla doğru davranışlar kazandırmak.
 • Okul-aile-öğrenci arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir biçimde oluşturmak.
 • Kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak doğru meslek seçimine yönlendirmek.
 • Rehberlik hizmetlerini yürütürken hem bireysel hem de toplumsal faydayı ön planda tutmak.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik ilkesini esas almak.

BU HEDEFE ULAŞMAK İÇİN BELİRLEDİĞİMİZ ÖZEL AMAÇLAR

 • Okulunun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını her sınıf düzeyine ve öğrencilerimizin ihtiyacına göre hazırlamak.
 • Rehberlik programının uygulanması sırasında sınıf öğretmenleri ile ortak hareket edip sınıf öğretmenlerine de rehberlik etmek.
 • Yapılacak olan çalışmalarda öncelikle bireyi tanıma  etkinlikleri ile öğrenciyi tanıma faaliyertlerinde bulunmak.
 • Okul içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle alakalı olarak  araştırmalar , anketler yaparak ihtiyaca yönelik çalışmalar hazırlamak.
 • Okula bir alt öğrenim kademesinden veya nakil yoluyla gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını incelemek, sınıf rehber öğretmeniyle iş birliği içinde değerlendirmek.
 • Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmesi konusunda branş ve sınıf rehber öğretmenine bilgi vermek ve iş birliği yapmak.
 • Ailelere, öğrencilere, sınıf rehber öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenlemek.
 • Ölçme Değerlendirme servisinden alınan sonuçlara göre başarı durumunu değerlendirmek, eğitsel önlemler almak.
 • Öğrencilere yönelik test, envanter, ölçek, anket uygulamalarını sınıf öğretmeniyle işbirliği içinde yapmak. 

REHBERLİK BİRİMİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ETKİNLİKLER:

KİŞİSEL-SOSYAL REHBERLİK KAPSAMINDA YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR

 • Kişilik ve davranış problemlerinde aile ile işbirliği,
 • Aile iletişiminde karşılaşılan sorunlarla baş etme,
 • Arkadaş ve çevre ilişkilerinde yaşanan problemler,
 • Gelişim ve öğrenme problemleri konusunda yardım,
 • İçinde bulundukları dönemin özellikleri ve gelişim görevleri kapsamında bilgilendirilme, ergenlik dönemine hazır oluş ve bu dönemle baş etme yeteneğini geliştirmelerine yardım,
 • Olumsuz alışkanlıklara hayır deme becerisi kazanma,
 • Karşı cinsle ilişkilerde kendini sağlıklı ifade etme,
 • Kendi ihtiyaçları ile çevrenin kendine sunduğu olanakları birleştirme becerisi geliştirerek çevresi ile sağlıklı uyum konularında yardımcı olma,
 • Problem çözme ve etkili iletişim konusunda bilgilendirmeler yapılır.

EĞİTSEL REHBERLİK KAPSAMINDA YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR

 • Ders çalışma becerileri ve verimli ders çalışma yolları,
 • Ders çalışma programı hazırlama,
 • Öğrenme teknik ve yöntemleri konusunda bilgilendirme,
 • Motivasyon konularında çeşitli bilgilendirme toplantıları, bireysel ve grup rehberlik etkinlikleri,
 • Öğrencilere yönelik test, envanter, ölçek, anket uygulamaları,
 • Öğrenme eksiklerini izleme çalışmaları,
 • Zaman yönetimi, zamanı programlama,
 • Sınav sonuçlarından yararlanılarak öğrenci ve ailelerle görüşmeler yapılır.

MESLEKİ REHBERLİK KAPSAMINDA YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR

 • Kurum içi ve kurum dışı mesleki eğitim amaçlı, konferans, seminer, gezi programları düzenleme,
 • Öğrencilerin mesleki alanda ilgi ve yeteneklerinin belirleme ve birebir izlenme,
 • Özelliklerine uygun üst öğrenim kurumlarına yönlendirme,
 • Alanların ve mesleklerin tanıtılması (seminer, broşür),
 • Öğrencilerin meslekler ve kendini tanıma aşamasında karar verme becerilerinin geliştirilmesi,meslek seçmelerine yardımcı olma,
 • Tercih listelerinin oluşturulmasında rehberlik etme.